Disclaimer

Auteursrechten

De volledige inhoud van deze site, inclusief teksten en afbeeldingen zijn eigendom van Imhotep Medical Products B.V., tenzij expliciet anders vermeld. Deze onder auteursrechten vallende inhoud mag alleen worden gereproduceerd met uitdrukkelijke toestemming van Imhotep Medical Products B.V.


Advies

Alle adviezen, hulp en informatie op deze site zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld en verwerkt. Echter, deze website vervangt op geen enkele manier medisch of professioneel advies. Bij aanhoudende klachten of medisch advies verwijzen wij u te allen tijde door naar uw huisarts of een andere behandelende specialist. Aan de adviezen en informatie op de website zijn geen rechten te ontlenen.


Zorg

Deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld en wordt zoveel mogelijk actueel gehouden en vernieuwd. Desalniettemin stelt Imhotep Medical Products B.V. zich op geen enkele manier aansprakelijk voor fouten in actualiteit, nauwkeurigheid, volledigheid en/of kwaliteit op de website. Imhotep Medical Products B.V. behoudt zich het recht voor om te allen tijde aanpassingen te maken zonder voorafgaande kennisgeving. Daarnaast is het gebruik van deze website en het downloaden van gegevens voor eigen risico van de gebruiker. Imhotep Medical Products B.V. stelt zich niet aansprakelijk voor schade die op enige wijze wordt toegebracht aan (eigendom van) de gebruiker.


Links

Deze website bevat hyperlinks naar websites van andere providers. Imhotep Medical Products B.V. stelt zich niet aansprakelijk met betrekking tot enige illegale inhoud of andere wettelijke overtredingen op websites van derden.


Wanneer u deze site bezoekt gaat u akkoord met de voorwaarden die hier worden gesteld. Indien u het niet eens bent met deze voorwaarden dan verzoeken wij u deze website te verlaten.

Bestel hier uw thuistest